اینفوگرافیک بیمه شخص ثالث

طبق قانون، بیمه نامه شخص ثالث برای تمامی وسایل نقلیه موتوری زمینی  اجباری است و هر وسیله نقلیه ای که بیمه شخص ثالث نداشته باشد متخلف است و در صورت بروز هر گونه حادثه ای کلیه خساراتهای وارد برعهده راننده یا مالک وسیله نقلیه میباشد زیرا در تهیه بیمه شخص ثالث کوتاهی کرده است.

به همین جهت واحد تولید محتوا بیمه ناب با طراحی اینفوگرافیک بیمه شخص ثالث اطلاعات کافی را در زمینه بیمه شخص ثالث بیمه ایران برای شما گردآوری کرده است. با مطالعه این اینفوگرافیک شما در مورد مفقود شدن بیمه نامه، شرایط خرید بیمه نامه بصورت نقد و اقساط  و … از بیمه ایران مطلع خواهید شد.

بيمه شخص ثالث يکی از انواع بيمه‌های مسئوليت است که مسئوليت راننده را در مقابل اشخاص ديگر (ثالث) بيمه مي‌کند. منظور از شخص ثالث، كليه اشخاصی است

كه در اثر حوادث وسائل نقليه موتوری زمينی دچار زيان‌ های بدنی و يا مالی می‌شوند؛ اعم از اينكه داخل و يا خارج از وسيله نقليه بيمه شده باشند، به غیر از راننده

مسبب حادثه.

پوشش‌های بیمه شخص ثالث

جبران خسارت‌هايی كه از محمولات وسيله نقليه به اشخاص ثالث وارد شوند.

جبران خسارتهای مالی وارد به اشخاص ثالث هنگام تصادف، تصادم، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار وسیلۀ نقلیه

پرداخت غرامت فوت و نقص عضو دائم و موقت اشخاص ثالث شامل ديه و ارش

مفقودی بیمه شخص ثالث

این بیمه‌ نامه المثنی ندارد اما بعد از مفقودی مالک خودرو به همراه سند مالکیت خودرو و مدارک شناسایی به شعبۀ بیمه مراجعه کرده و با پر کردن فرم درخواست صدور

گواهی بیمه‌نامه، کارشناسان درخواست را بررسی نموده و گواهی شخص ثالث را صادر می‌کنند.

شرایط خرید بیمه شخص ثالث بیمه ایران

این بیمه‌ نامه به دو روش تمام نقد و با چک صادر و قابل ارائه می باشد.

۵۰% مبلغ بیمه نامه نقدی، مابقی در ۳ فقره چک صیاد

فقط برای بیمه‌های یکساله

تمام نقد برای بیمه‌های ۲ ، ۴ ، ۶ و ۱۲ ماهه

حق بیمه، بیمه شخص ثالث در سال ۱۳۹۹

هرسال با تعیین مقدار دیه هر انسان که توسط قوه قضاییه محترم  اعلام میشود حق بیمه های شخص ثالث تغییر می یابد و از سوی بیمه مرکزی به شرکتهای بیمه ابلاغ میگردد و شرکتهای بیمه موضف به اجرای آن میباشند. حق بیمه شخص ثالث با توجه به نرخ اعلامی از سوی بیمه مرکزی در تمامی شرکتهای بیمه ای که مجاز به فروش و صدور بیمه نامه شخص ثالث میباشد باید به یک نرخ و قیمت باشد و شرکتهای بیمه نمیتوانند برای جذب بازار و مشتری حق بیمه ای کمتر و یا بیشتر از نرخ مصوبه دریافت نمایند اما بیمه مرکزی برای شرکتهایی که در جذب مشتری نسبت به شرکتهای بزرگ دیگر دچار مشکل هستند این امکان را ایجاد نموده که فقط ۲ درصد تخفیف در حق بیمه های فوق اعمال نمایند و بیمه ایران به دلیل اینکه نسبت به شرکتهای رقیب دارای مزایای زیادی از جمله فراوانی شعب پرداخت خسارت و همچنین شعب و نمایندگیهای بسیار زیادی در سطح کشور (حتی مناطق دور افتاده و شهرهای کوچک) میباشد از ارائه این تخفیف بصورت عمومی خودداری مینماید.

تعهدات بیمه شخص ثالث درسال ۱۳۹۹

تعهدات بیمه شخص ثالث با افزایش مبلغ دیه افزایش می یابد در بیمه شخص ثالث سه  تعهد وجود دارد که مبالغ آن با یکدیگر مرتبت میباشد

۱-تعهد مالی :

در تصادفات اگر به اموال اشخاص (اعم از ماشین، موتور، گارد ریل خیابان و …) خسارت وارد شود از محل تعهدات مالی، خسارت قابل جبران است در بیمه شخص ثالث تعهدات مالی دارای سقف میباشد که در هر سال این مقدار به نسبت دیه تغییر میکند . مقدار تعهدات مال در بیمه شخص ثالث حداقل ۲٫۵درصد مقدار دیه(دیه ماههای حرام) در همان سال میباشد و حد اکثر آن ۵۰درصد مقدار دیه(دیه ماههای حرام) در همان است. با توجه به مقدار دیه در سال ۱۳۹۹ که مبلغ آن ۴٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال تعیین گردیده است حداقل تعهدات مالی ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و حد اکثر تعهدات مالی ۲٫۲۰۰٫۰۰۰۰٫۰۰۰ ریال میباشد تعهدات مالی ۱۱ میلیونی بصورت اجباری و مازاد بر آن بصورت اخنیاری طبق درخواست بیمه گزاران عزیز قابل ارائه میباشد

۲- تعهدات جانی :

در تصادفاتی که منجربه جرح و یا نقص عضو و یا فوت  میشود خسارت وارده به افراد از محل خسارتهای جانی قابل پرداخت میباشد. تعهدات جانی در بیمه شخص ثالث به میزان یک دیه مرد مسلمان در ماههای حرام میباشد که توسط قوه قضاییه در ابتدای هر سال اعلام میگردد و در سال ۱۳۹۹ مبلغ دیه در ماههای عادی ۳٫۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال و در ماهای حرام(رجب، ذی القعده، ذی الحجه، محرم ) که یک سوم دیه ماههای عادی به آن اضافه میگردد بمبلغ ۴٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال از سوی قوه قضاییه اعلام گردیده است. مقدار تعهدات جانی در بیمه شخص ثالث ثابت بوده و امکان کاهش یا افزایش آن وجود ندارد. در بیمه شخص ثالث خسارت جانی وارده به افراد اعم از زن و مرد تفاوتی ندارد و مقدار دیه برای خانها و آقایان به یک میزان محاسبه میگردد. 

کلیه افراد اعم از عابرین، موتورسواران، سرنشینان وسیله نقلیه  مقابل و سرنشینان خودروی مقصر حادثه (بغیر از راننده مسبب حادثه )که در حوادث و تصادفات آسیب میبینند تحت پوشش بیمه نامه شخص ثالث  میباشند که کلیه خسارات وارده اعم از دیه فوت دیه نقص عضو و دیه جراحات قابل پرداخت میباشد و کلیه هزینه های پزشکی احتمالی بصورت رایگان به شرط آنکه مصدومین تصادف توسط اورژانس به بیمارستان منتقل گردند قابل جبران میباشد.

بیمه نامه های شخص ثالثی که در سال گذشته صادر گردیده و در سال جدید نیز دارای اعتبار میباشند، تعهدات جانی به میزان دیه سال گذشته در بیمه نامه  درج گردیده که طبق قانون مصوبه این بیمه نامه ها نیاز به افزایش نعهدات جانی و رساندن تعهدات بیمه نامه خود به مبلغ دیه سال جدید را ندارند و تعهدات بیمه نامه بصورت اتوماتیک افزایش داده میشود و بیمه گزاران محترم نیار به مراجعه و اخذ الحاقیه افزایش تعهدات را ندارند.

۳- تعهدات حوادث راننده :

در تصادفات اگر راننده مسبب حادثه (راننده مقصر) آسیب ببینید نیز از محل تعهدات حوادث راننده تحت پوشش بیمه ای قرار میگیرد و غرامت فوت و یا نقص عضو به ایشان تعلق میگیرد مقدار تعهدات حوادث راننده مسبب حادثه در بیمه نامه شخص ثالث به میزان یک دیه مرد مسلمان در ماههای عادی میباشد که این مقدار در بیمه شخص ثالث نیز همانند تعهدات جانی ثابت بوده و مقدار آن را نمی توان کاهش یا افزایش داد و مبلغ  تعهد حوادث راننده در سال ۱۳۹۹ به میزان ۳٫۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال میباشد.

 

در اینجا جدول حق بیمه شخص ثالث برخی از وسایل نقلیه ای که بیشتر مورد استفاده میباشد را با حداقل تعهدات  در اختیار بیمه گزاران محترم قرار میدهیم

تعهدات مالی: ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال         تعهدات جانی: ۴٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال         تعهدات حواث راننده : ۳٫۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال

 

 

حق بیمه انواع موتور سیکلت در سال ۱۳۹۹ (به ریال)

 

موتور گازی و برقی موتور ۱ سیلندر  موتور ۲ سیلندر به بالا موتور سه چرخ 
حق بیمه پایه ۵,۱۵۷,۹۰۰ ۶,۰۰۵,۹۰۰ ۶,۴۶۶,۹۰۰ ۶,۸۵۳,۹۰۰
با تخفیف  ۵ % ۴,۹۰۰,۰۰۰ ۵,۷۰۵,۶۰۰ ۶,۱۴۳,۶۵۰ ۶,۵۱۱,۲۰۰
با تخفیف  ۱۰ % ۴,۶۴۲,۱۰۰ ۵,۴۰۵,۳۰۰ ۵,۸۲۰,۳۰۰ ۶,۱۶۸,۵۰۰
با تخفیف  ۱۵ % ۴,۳۸۴,۲۰۰ ۵,۱۰۵,۰۰۰ ۵,۴۹۶,۸۵۰ ۵,۸۲۵,۸۰۰
با تخفیف  ۲۰ % ۴,۱۲۶,۳۰۰ ۴,۸۰۴,۷۰۰ ۵,۱۷۳,۶۰۰ ۵,۴۸۳,۱۰۰
با تخفیف  ۲۵ % ۳,۸۶۸,۴۰۰ ۴,۵۰۴,۴۰۰ ۴,۸۵۰,۲۵۰ ۵,۱۴۰,۵۰۰
با تخفیف  ۳۰ % ۳,۶۱۰,۵۰۰ ۴,۲۰۴,۲۰۰ ۴,۵۲۶,۸۰۰ ۴,۷۹۷,۷۰۰
با تخفیف  ۳۵ % ۳,۳۵۲,۷۰۰ ۳,۹۰۳,۸۰۰ ۴,۲۰۳,۵۵۰ ۴,۴۵۵,۱۰۰
با تخفیف  ۴۰ % ۳,۰۹۴,۷۰۰ ۳,۶۰۳,۶۰۰ ۳,۸۸۰,۲۰۰ ۴,۱۱۲,۳۰۰
با تخفیف  ۴۵ % ۲,۸۳۶,۸۰۰ ۳,۳۰۳,۲۰۰ ۳,۵۵۶,۸۵۰ ۳,۷۶۹,۷۰۰
با تخفیف  ۵۰ % ۲,۵۷۹,۰۰۰ ۳,۰۰۲,۹۵۰ ۳,۲۳۳,۵۰۰ ۳,۴۲۶,۹۰۰
با تخفیف  ۵۵ % ۲,۳۲۱,۱۰۰ ۲,۷۰۲,۷۰۰ ۲,۹۱۰,۱۵۰ ۳,۰۸۴,۳۰۰
با تخفیف  ۶۰ % ۲,۰۶۳,۱۰۰ ۲,۴۰۲,۳۰۰ ۲,۵۸۶,۸۰۰ ۲,۷۴۱,۶۰۰
با تخفیف  ۶۵ % ۱,۸۰۵,۳۰۰ ۲,۱۰۲,۱۰۰ ۲,۲۶۳,۴۵۰ ۲,۳۹۸,۹۰۰
با تخفیف  ۷۰ % ۱,۵۴۷,۴۰۰ ۱,۸۰۱,۷۰۰ ۱,۹۴۰,۱۰۰ ۲,۰۵۶,۲۰۰
جریمه دیرکرد روزانه  ۹,۶۰۰ ۱۱,۸۰۰ ۱۲,۹۰۰ ۱۳,۹۰۰

 

حق بیمه شخص ثالث انواع سواری در سال ۱۳۹۹ (به ریال)

انواع سواری کمتر از ۴ سیلندر مانند دوو ماتیز، ام وی ام ۱۱۰ ۳ سیلندر، ژیان و…

انواع سواری ۴ سیلندر کم قدرت شامل پیکان، پراید، رنو۵، هیلمن، سپند، پی کی 

انواع سواری ۴ سیلندر پر قدرت مانند انواع پژو، سمند، بنز، بی آم دبلیو، تویوتا و…

انواع سواری ۶ سیلندر و بالاتر مانند آذرا، ماکسیما، لندکروز، کادیلاک، شورولت، و…

سواری کمتر از ۴ سیلندر / سواری ۴ سیلندر کم قدرت  / سواری ۴ سیلند پر قدرت  سواری ۶ سیلندر و به بالا  /
حق بیمه پایه ۱۷,۹۳۲,۷۰۰ ۲۰,۷۷۲,۲۰۰ ۲۳,۹۷۶,۸۰۰ ۲۶,۵۳۲,۸۰۰
با تخفیف   ۵ % ۱۷,۰۳۶,۱۰۰ ۱۹,۷۳۳,۴۵۰ ۲۲,۷۷۷,۹۵۰ ۲۵,۲۰۶,۱۰۰
با تخفیف  ۱۰ % ۱۶,۱۳۹,۴۰۰ ۱۸,۶۹۴,۹۰۰ ۲۱,۵۷۹,۱۰۰ ۲۳,۸۷۹,۵۰۰
با تخفیف  ۱۵ % ۱۵,۲۴۲,۷۰۰ ۱۷,۶۵۶,۳۵۰ ۲۰,۳۸۰,۲۵۰ ۲۲,۵۵۲,۹۰۰
با تخفیف  ۲۰ % ۱۴,۳۴۶,۱۰۰ ۱۶,۶۱۷,۷۰۰ ۱۹,۱۸۱,۴۰۰ ۲۱,۲۲۶,۲۰۰
با تخفیف  ۲۵ % ۱۳,۴۴۹,۵۰۰ ۱۵,۵۷۹,۰۵۰ ۱۷,۹۸۲,۵۵۰ ۱۹,۸۹۹,۶۰۰
با تخفیف  ۳۰ % ۱۲,۵۵۲,۹۰۰ ۱۴,۵۴۰,۵۰۰ ۱۶,۷۸۳,۷۰۰ ۱۸,۵۷۳,۰۰۰
با تخفیف  ۳۵ % ۱۱,۶۵۶,۲۰۰ ۱۳,۵۰۱,۹۵۰ ۱۵,۵۸۴,۸۵۰ ۱۷,۲۴۶,۳۰۰
با تخفیف  ۴۰ % ۱۰,۷۵۹,۶۰۰ ۱۲,۴۶۳,۲۰۰ ۱۴,۳۸۶,۱۰۰ ۱۵,۹۱۹,۷۰۰
با تخفیف  ۴۵ % ۹,۸۶۳,۰۰۰ ۱۱,۴۲۴,۶۵۰ ۱۳,۱۸۷,۲۵۰ ۱۴,۵۹۳,۰۰۰
با تخفیف  ۵۰ % ۸,۹۶۶,۴۰۰ ۱۰,۳۸۶,۱۰۰ ۱۱,۹۸۸,۴۰۰ ۱۳,۲۶۶,۴۰۰
با تخفیف  ۵۵ % ۸,۰۶۹,۷۰۰ ۹,۳۴۷,۵۵۰ ۱۰,۷۸۹,۵۵۰ ۱۱,۹۳۹,۷۰۰
با تخفیف  ۶۰ % ۷,۱۷۳,۱۰۰ ۸,۳۰۸,۸۰۰ ۹,۵۹۰,۷۰۰ ۱۰,۶۱۳,۱۰۰
با تخفیف  ۶۵ % ۶,۲۷۶,۵۰۰ ۷,۲۷۰,۲۵۰ ۸,۳۹۱,۸۵۰ ۹,۲۸۶,۵۰۰
با تخفیف  ۷۰ % ۵,۳۷۹,۸۰۰ ۶,۲۳۱,۷۰۰ ۷,۱۹۳,۰۰۰ ۷,۹۵۹,۸۰۰
جریمه دیرکرد روزانه  ۳۸,۷۵۰ ۴۵,۸۰۰ ۵۳,۹۰۰ ۶۰,۳۰۰

اینفوگرافیک بیمه شخص ثالثنویسنده مطلب مرتضی اسماعیل پور