اینفوگرافیک بیمه عمر

بیمه عمر را می توان در زمره بیمه هایی دانست که بیشتر افراد جامعه از ویژگی های خوب آن آگاهی ندارند چون اگر اطلاعات کافی در رابطه با آن داشتند اندکی درنگ نمی کردند و با خرید بیمه عمر آینده خود را تضمین و محسنات خوب آن بهرمند می شده اند. اگر چه در سال های اخیر تلاش هایی برای فروش بیمه عمر توسط شرکت های مختلف بیمه ای صورت گرفته است. اما هنوز درصد زیادی از جامعه را پوشش نداده اند به همین منظور ما در سایت بیمه ناب بر آن شدیم تا با طراحی اینفوگرافیک بیمه عمر بیمه ایران در راستای آگاهی بخشی در زمینه بیمه عمر ایران گامی هر چند کوچک برداریم به امید روزی که هر ایرانی یک بیمه عمر داشته باشد.

بیمه عمر , بیمه عمر ایران , بیمه عمر بیمه ایران , اینفوگرافیک بیمه عمر ایران

انواع بیمه عمر در ایران

بیمه عمر مان

بیمه جامع زندگی

بیمه عمر و بازنشستگی

بیمه ازدواج جوانان

بیمه زنان خانه دار

شرایط عمومی بیمه عمر ایران

سن فرد

میزان حق بیمه

مدت قرارداد بیمه

پوشش های اضافی

میزان سالانه افزایش حق بیمه

پوشش های اصلی

فوت عادی

فوت در اثر حادثه

هزینه های پزشکی

نقص عضو و امراض خاص

ویژگی های بیمه عمر ایران

بیمه عمر و مزایا و پوشش های آن از بدو تولد تا ۷۰ سالگی قابل استفاده است

قابل استفاده به عنوان یک مستمری در زمان بازنشستگی

یک سرمایه گذاری امن را برای فرزندان از کودکی

به قشر خاصی تعلق ندارد

اینفوگرافیک بیمه عمر ایراننویسنده مطلب مرتضی اسماعیل پور