راهنمای دریافت خسارت بیمه شخص ثالث بیمه ایران

یکی از مشکلاتی که صاحبان بیمه پس از بروز حوادث همواره با آن دست و پنجه نرم می کنند دریافت خسارت بیمه شخص ثالث است. در این مطلب از سایت بیمه ناب تلاش کردیم تا انواع تصادفات رانندگی و راه های دریافت خسارت جانی و خسارت مالی را برای شما توضیح دهیم. در این مطلب مدارک لازم برای دریافت خسارت بیمه شخص ثالث ایران همچنین انواع تصادف با کروکی سازشی و کروکی غیر سازشی را بررسی نموده ایم تا شما عزیزان به سهولت بتوانید برای دریافت خسارت خود اقدام نمائید.

انواع تصادفات رانندگی

تصادفات رانندگی به دو نوع تصادف با خسارت جانی و تصادف با خسارت مالی تقسیم می شود.

دریافت خسارت بیمه ثالث ایران در تصادف منجر به خسارت جانی:

در این گونه حوادث که منجر به خسارت جانی می شود، مقصر باید تا ۵ روز مراتب تصادف را با مدارک مورد نیاز به شرکت بیمه اعلام کند. البته اگر در یک تصادف علاوه بر خسارت جانی خسارت مالی نیز اتفاق افتاده باشد، مقصر باید طی نامه ای کپی برابر اصل مدارک را از مراجع درخواست و پس از تکمیل کردن آن ها نسبت به تسویه خسارت مالی اقدام کند.

مدارک مورد نیاز برای دریافت خسارت در تصادف منجر به خسارت جانی:

 • اصل یا تصویر گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا گزارش مقامات انتظامی
 • بیمه نامه شخص ثالث یا هرگونه مدارک حاکی از بیمه وسیله نقلیه
 • گواهینامه مقصر
 • مدرک شناسایی مصدوم یا متوفی
 • خلاصه پرونده درمانی شخص مصدوم
 • نظریه پزشکی قانونی
 • جواز دفن یا گواهی فوت با شناسنامه باطل شده فرد فوت شده
 • تصویر مدرک شناسایی وسیله مسبب حادثه

دریافت خسارت بیمه ثالث در تصادف منجر به خسارت مالی:

در تصادفات منجر به خسارت مالی، دریافت خسارت و مدارک مورد نیاز آن بسته به نوع تصادف متفاوت است. این گونه تصادفات نیز به دو دسته تصادفات با کروکی و بدون کروکی تقسیم می شوند.

تصادف بدون کروکی:

در این نوع تصادفات، خسارات مالی وارده به وسیله نقلیه باید حداکثر تا تعهدات مالی قانونی باشد و با رعایت شرایط زیر پرونده تشکیل و خسارت پرداخت می شود:

هر دو وسیله در لحظه تثادف بیمه نامه معتبر و پیوسته شخص ثالث باشند.

هر دو راننده گواهینامه داشته باشند.

اختلافی بین طرفین وجود نداشته باشد.

هر زمان که تصادف ایجاد شده شرایط فوق را داشت، به یکی از مراکز پرداخت خسارت بیمه مراجعه کرده و پرونده خود را تشکیل می دهند.

مدارک مورد نیاز برای دریافت خسارت تصادف منجر به خسارت مالی بدون کروکی:

اصل و کپی گواهینامه، کارت ملی و مشخصات خودرو مقصر و زیان دیده

اصل و کپی بیمه نامه معتبر و پیوسته شخص ثالث خودرو مقصر و زیان دیده

یک برش اصل کوپن بیمه نامه شخص ثالث

تصادف با کروکی:

این نوع دریافت خسارت نیز به دو قسمت خسارت با کروکی سازشی و غیر سازشی تقسیم می شوند.

کروکی سازشی و غیر سازشی چیست؟

کروکی سازشی ، یک صفحه است که در آن تمامی مشخصات مربوط به راننده مقصر و زیان دیده و شرح وقوع حادثه همگی در همین برگه درج می گردد

در موارد زیر کروکی سازشی ترسیم می شود:

 • هر زمان افسر راهنمایی رانندگی حس کند ترسیم کروکی لازم است.
 • تعداد خودروهای تصادف از یک عدد بیشتر باشد
 • مقصر و زیان دیده در شهر های مختلف باشند
 • هر دو طرف حادثه مقصر بودن خود را کتمان کنند
 • هر دو طرف در حادثه سهیم باشند
 • یکی یا هر دو طرف بیمه نامه شخص ثالث را نداشته باشند

اما کروکی غیرسازشی هنگامی  ترسیم می گردد که نحوه وقوع حادثه به گونه ای باشد که بر اثر شدت تصادف میزان خسارتی که بر خودرو زیان دیده وارد میاید از سقف تعهد مالی بیمه نامه ثالث راننده مقصر بیشتر است

کروکی غیرسازشی برخلاف کروکی سازشی شامل دوصفحه به صورت پشت و رو می باشد. در صفحه رویی یا صفحه نخست کروکی علاوه بر مشخصات راننده مقصر و راننده زیان دیده ، نحوه وقوع حادثه و وضعیت خودروها یا عابران پیاده همگی درج می گردد. و در صفحه دوم ، علاوه بر مشخصات افسر راهنمایی و رانندگی یا پلیس راهور ، تمامی جزئیات حادثه وعلت وقوع آن ثبت می گردد.

کروکی سازشی:

مدارک مورد نیاز برای دریافت خسارت و تشکیل پرونده با کروکی سازشی:

بعد از ثبت کروکی راننده و خودروی زیان دیده برای مشاهده و تایید حادثه و ارزیابی خسارت توسط کارشناس به محل مراکز دریافت خسارت مراجعه می کند.

اصل برگ کروکی که توسط پلیس تنظیم و مهر و امضا شده است.

اصل و کپی کارت ملی، گواهینامه، بیمه نامه ثالث معتبر و مشخصات خودرو زیان دیده

اصل یک برش کوپن بیمه نامه مقصر

کپی گواهینامه، کارت مشخصات و بیمه نامه خودرو مقصر

کروکی غیر سازشی:

در این نوع تصادفات، طرفین پس از مراجعه به مراجع انتظامی و قضائی با اخذ کپی برابر اصل مدارک، به یکی از مراکز پرداخت خسارت مراجعه و پرونده خود را تشکیل دهند.

مدارک مورد نیاز برای دریافت خسارت بیمه شخص ثالث ایران و تشکیل پرونده با کروکی غیر سازشی:

اصل یا کپی کروکی تصادف و یا گزارش کارشناس رسمی دادگستری که توسط مرجع قضایی برابر با اصل شده باشد.

کپی مدارک مقصر که کپی برابر اصل شده باشد

اصل برش کوپن بیمه نامه خودرو مقصر حادثه

اصل و کپی مدارک زیان دیدهنویسنده مطلب مرتضی اسماعیل پور