همه چیز در مورد جراحت و دیه آن

همانطور که در مقاله دیه و انواع آن عنوان کردیم، یکی از انواع دیه دیه جراحت است. دیه جراحت یکی از مهم ترین انواع دیه به حساب می آید زیرا هر روزه اتفاقات زیادی در زندگی افراد منجر به ایجاد جراحت بر بدن آن ها می شود. با ما تا انتهای این مقاله همراه باشید تا انواع جراحت و دیه مربوط به هر کدام را با هم بررسی کنیم.

معنی جراحت

جراحت که در فارسی به نام های زخم، ریش و ناسور شناخته می شود به زخم های ایجاد شده بر روی بدن و جسم یک انسان توسط آلات جراحت اطلاق می شود. جراحت بر جان یک انسان به سه صورت انجام می شود: ایجاد جراحت، جنایت بر اعضا و جنایت بر منافع بدن مثل شنیدن و دیدن.

دیه

دیه کیفری نقدی است که از مجرب به نفع اطرافیان اون گرفته می شود. مطابق با شرع، میزان دیه در ماه های غیر حرام با غیر حرام متفاوت است که ماه های حرام عبارت اند از: محرم، رجب، ذی القعده و ذی الحجه.

یکی از انواع دیه، دیه جراحت می باشد.  دیه جراحت زمانی محلی از اعراب پیدا می کند که به موجب یک جنایت، جراحتی بر روی اعضای بدن صورت گیرد.

جراحت

جراحت انواع مختلفی دارد و هر یک از جراحات بسته به نوع آن دیه متفاوتی دارند. مهم ترین نکته در مورد انواع جراحت این است که طول زخم و تعداد بخیه در محاسبه دیه اهمیت چندانی ندارد و ملاک محاسبه عمق جراحت است. در صورتی که جراحتی هم طولی و هم عمقی بزرگ باشد ممکن است که چند دیه به آن تعلق بگیرد. اما به طور کل می توان گفت هر چه جراحت عمیق تر و به استخوان نزدیک تر باشد درصد دیه بیشتری به آن تعلق می گیرد.

دیه جراحت , انواع دیه جراحت

انواع دیه جراحت

  • حارصه:

به خراشیدگی پوست بدون جاری شدن خون حارصه می گویند. دیه ای که به این نوع جراحت تعلق می گیرد یک صدم دیه کامل است.

  • دامیه:

جراحت سطحی همراه با بریدگی گوشت و خونریزی (کم و زیاد) جراحت دامیه گفته می شود و دو صد دیه کامل را می گیرد.

  • متلاحمه:

هر گاه جراحت عمیق باشد و گوشت را پاره کند ولی به استخوان نرسد به آن متلاحمه گفته می شود. این نوع جراحت ۳ صدم دیه دارد.

  • سمحاق:

در جراحت سمحاق بریدگی و جراحت به حدی عمیق است که به استخوان می رسد و چهار صدم دیه کامل را دارد.

  • موضحه:

نوعی جراحت که پوست استخوان را کنار می زند و استخوان نمایان می شود. این جراحت پنج صدم دیه کامل را دارد.

  • مامومه:

این نوع جراحت و آسیب مربوط به سر است. در این نوع آسیب، عمق جراحت به نوعی است که به کیسه مغز می رسد و یک سوم دیه کامل را می گیرد.

  • دامغه:

این جراحت همراه با شکستگی استخوان سر کیسه مغز را پاره می کند و علاوه بر دیه شکستگی سر، دیه پاره شدن کیسه مغز را نیز می گیرد.

  • جائفه:

نوعی از جراحت است که در آن هر نوع وسیله و از هر جهتی به بدن انسان وارد می شود و جراحت ایجاد می کند. به این نوع جراحت یک سوم دیه کامل تعلق می گیرد. البته باید توجه داشت که اگر آلت جراحت از یک طرف بدن وارد شده باشد و از طرف دیگر خارج شده باشد، دو جراحت جائفه محسوب می شود. در صورتی که در جراحت جائفه از اعضای درونی بدن نیز مورد آسیب قرار گیرد، دیه جراحت آن حساب می شود.

  • نافذه:

به جراحتی که با وارد شدن یک وسیله در دست و پا ایجاد می شود. دیه آن برای مرد یک دهم دیه کامل و در مورد زن دیه ثابت به آن تعلق می گیرد.

نحوه محاسبه دیه جراحات

محاسبه دیه جراحت بر عهده کارشناسان فقهی و حقوقی است ولی ما در ذیل نکاتی را در باب محاسبه دیه جراحت در قانون اسلامی بیان می کنیم. لازم به ذکر است که دیه جراحت در هر حال( حتی در ماه های حرام) با نرخ عادی مساحبه می شود.

هر گاه یکی از جراحات حارصه، دامیه، متلاحمه، سمحاق و موضحه (موارد ۱ تا ۶) انواع جراحتدر جای از بدن غیر از سر و صورت رخ دهد، و آن عضو دیه ثابت داشته باشد، دیه ب حساب نسبت های فوق از دیه آن عضو تعیین می شود و اگر آن عضو دارای دیه نباشد، دیه آن ثابت است.

به عنوان مثال اگر متلاحمه برای یک بند از انگشتان دست اتفاق بیوفتد، دیه آن به صورت زیر محاسبه می شود:

دیه یک انگشت: یک دهم دیه کامل

دیه یک بند انگشت: یک سوم دیه انگشت

متلاحمه برای یک بند انگشت: دو درصد از دیه یک بند انگشت

  دیه جراحت , انواع دیه جراحت , دیه کبودی پوست

دیه رنگ پوست

در مورد تغییر رنگ پوست شرایط فرق می کند. سیاه شدن پوست صورت ۶ هزارم دیه کامل، کبود شدن آن ۳ هزارم و سرخ شدن پوست صورت یک و نیم هزارم دیه کامل دارد. البته این عدد در مورد سایر اعضای بدن نیز متفاوت است. سیاه شدن پوست اعضای بدن (غیر از سر و صورت) سه هزارم دیه کامل، کبود شدن آن یک و نیم هزارم و سرخ شدن هفتاد و پنج میلیونیوم دیه کامل را دارد.نویسنده مطلب مرتضی اسماعیل پور