مدارک لازم برای دریافت خسارت بیمه ثالث ایران

طبق قانون اساسی کشور تمامی مالکان وسایل نقلیه موظف به داشتن بیمه شخص ثالث می‌باشند. پوشش های بیمه ثالث در تصادفات رانندگی به مقصر حادثه در جبران و پرداخت خسارت های جانی و مالی کمک می کند. بیمه ایران تاکنون توانسته سهم کثیری از بیمه نامه های شخص ثالث در صنعت بیمه را به خود اختصاص دهد، به همین دلیل در این مقاله سعی داریم تمامی اطلاعات لازم برای دریافت خسارت بیمه ثالث ایران را در اختیار شما بگذاریم.

پوشش‌های بیمه شخص ثالث ایران:

این بیمه نامه تنها بیمه‌نامه‌ای است که در صورت مفقود شدن، المثنی برای آن صادر نمی‌شود و فقط گواهی بیمه شخص ثالث صادر می‌شود. بیمه شخص ثالث ایران به دو  نوع خسارت جانی و مالی تقسیم می شود که هرکدام  سقف قابل جبرانی را در هر تصادف شامل می شود.

پوشش بیمه ایران برای جبران خسارت مالی:

این پوشش برای جبران خساراتی مانند هزینه‌های پزشکی، نقص عضو و فوت بر اثر تصادف است. این میزان خسارت با توجه به مصوبه قوه قضائیه برای دیه یک مرد مسلمان، هرسال محاسبه می‌شود و ابن میزان در ماه‌های حرام (طبق ماده ۳۸۵ قانون مجازات اسلامی ۴ ماه محرم، رجب، ذی القعده و ذی الحجه) و غیر حرام متفاوت است. در سال ۹۸ میزان دیۀ یک مرد مسلمان برای ماه‌های غیر حرام ۳۰۹ میلیون تومان و برای ماه های حرام  ۴۱۲ میلیون تومان تصویب شده است.

پوشش بیمه ایران برای جبران خسارت مالی:

در هنگام تصادف دو وسیله نقلیه با هم خساراتی که به وسیله نقلیه شخص زیان دیده وارد می شود تحت پوشش این بیمه قرار می گیرد.

سقف پرداخت خسارات مالی بسته به درخواست بیمه گذار متفاوت است و پوشش‌های مالی بیمه ایران از کمترین نرخ یعنی ۷ میلیون و هفتصد هزار تومان تا بیشنرین نرخ ۱۵۴ میلیون تومان متغیر است. سقف پوشش مالی به این معنی است که اگر در تصادفی خسارت وارد شده ۱۳ میلیون باشد و راننده مقصر کمترین نرخ را هنگام خرید بیمه نامه انتخاب کرده باشد، مبلغ ۷٫۷۰۰ میلیون تومان را شرکت بیمه پرداخت می‌کند و پرداخت مابقی خسارت وارده به عهدۀ راننده مقصر است.

تعهد راننده:

اگر در تصادف، راننده خودروی مقصر آسیب ببیند، شخص ثالث محسوب نمی‌شود اما با این تعهد می تواند از پوشش خسارت جانی بیمه شخص ثالث استفاده کند، اما هزینه های جبران خسارت این پوشش برای راننده خودروی مقصر و سرنشینان آن حتی اگر در ماه های حرام هم بر حسب دیه یک مرد مسلمان در ماه های غیر حرام محاسبه می شود.

مدارک لازم برای دریافت خسارت بیمه ثالث بیمه ایران:

دریافت خسارت بیمه ثالث ایران به سه دستۀ گزارش کروکی سازشی، گزارش کروکی غیر سازشی و بدون گزارش کروکی تقسیم می‌شود که هرکدام مدارکی را جهت تشکیل پرونده و به جریان افتادن مراحل پرداخت خسارت نیاز دارد.

خسارت بیمه ثالث ایران , دریافت خسارت بیمه ثالث ایران , مدارک دریافت خسارت بیمه شخص ثالث ایران

 مدارک لازم برای پرداخت خسارات مالی با گزارش سازشی:

 1. اصل گزارش کروکی
 2. اصل برگ اعلام خسارت یا همان کوپن بیمه نامه
 3. اصل و کپی گواهی‌نامه، شناسنامه یا کارت شناسایی، کارت ملی و بیمه‌نامه شخص ثالث طرفین حادثه
 4. حضور راننده مقصر همراه با وسیله نقلیه‌ای که موجب تصادف شده است
 5. فاکتور رسمی لوازم قطعاتی که در تصادف آسیب دیده و تعویض شده
 6. مراجعه به بخش دریافت خسارت و صدور چک

مدارک لازم برای پرداخت خسارات مالی با گزارش غیر سازشی:

 1. اصل گزارش کروکی
 2. اصل و تصویر گواهی نامه، کارت شناسایی یا شناسنامه، کارت ملی و بیمه نامه شخص ثالث طرفین حادثه
 3. اصل برگ اعلام خسارت یا همان کوپن بیمه نامه
 4. برگه های بازجویی طرفین حادثه
 5. تمامی گزارشات مقامات راهنمایی رانندگی و انتظامی
 6. گزارش کارشناس رسمی دادگستری
 7. صورت جلسه سازش یا رای صادر شده
 8. حضور راننده مقصر همراه وسیله نقلیه‌ای که موجب تصادف شده
 9. فاکتورهای رسمی لوازم های آسیب دبده و تعویضی

مدارک لازم برای دریافت خسارت مالی بدون گزارش کروکی:

 1. حضور هر دو طرف حادثه همراه با وسیله نقلیه (قبل از انجام هرگونه تعمیر) در یکی از شعب پرداخت خسارت
 2. اصل و تصویر گواهی نامه، کارت شناسایی یا شناسنامه، کارت ملی و بیمه نامه شخص ثالث طرفین حادثه
 3. همراه داشتن کارت ماشین یا سند مالکیت (برگه سبز) هر دوطرف
 4. همراه داشتن شماره شبای حساب مالک خودرو زیاندیده
 5. اصل فاکتورهای رسمی لوازم و قطعات تعویضی به همراه نظر کارشناس و مشاهده سلامت وضعیت وسیله نقلیه آسیب دیده

مراحل دریافت خسارت بیمه ثالث ایران:

 1. مراجعه شخص زیان دیده به قسمت پذیرش برای اعلام خسارت و تشکیل پرونده
 2. تحویل پرونده به بخش ارزیابی خسارت برای محاسبه خسارت وارد شده
 3. مراجعه به بخش دریافت خسارت و صدور چک
 4. انجام تعمیرات و رفع نواقص احتمالی مدارک جهت تکمیل پرونده
 5. بعد از تعمیر خودرو مراجعه به بایگانی و دریافت پرونده و تحویل فاکتور زسمی به همراه پرونده به بخش کارشناسی خسارت جهت مشاهده سلامت وسیلۀ نقلیه


نویسنده مطلب مرتضی اسماعیل پور