لیست حق بیمه شخص ثالث سال ۱۴۰۰

لیست قیمت و حق بیمه شخص ثالث انواع خودرو با تعهدات سال ۱۴۰۰   حق بیمه شخص ثالث انواع سواری سال  ۱۴۰۰  (PDF)   حق بیمه شخص ثالث انواع وانت سال ۱۴۰۰   (PDF)   حق بیمه شخص ثالث انواع کامیون سال ۱۴۰۰  (PDF)   حق بیمه شخص ثالث انواع […]

ادامه مطلب

حذف فیزیک بیمه نامه شخص ثالث

دیگر نیازی به گرفتن برگه های بیمه ثالث از نمایندگیهای شرکتهای بیمه نمی باشد  با توجه به بخشنامه بیمه مرکزی از تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ دیگر نیازی به دریافت فیزیک بیمه شخص ثالث نیست به همین دلیل برای اطمینان از صدور بیمه شخص ثالث برای بیمه گذاران محترم از سوی شرکت صادر […]

ادامه مطلب