حذف فیزیک بیمه نامه شخص ثالث

دیگر نیازی به گرفتن برگه های بیمه ثالث از نمایندگیهای شرکتهای بیمه نمی باشد  با توجه به بخشنامه بیمه مرکزی از تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ دیگر نیازی به دریافت فیزیک بیمه شخص ثالث نیست به همین دلیل برای اطمینان از صدور بیمه شخص ثالث برای بیمه گذاران محترم از سوی شرکت صادر […]

ادامه مطلب